Prijsoverzicht 2014/2015

We hebben twee tariefgroepen:
kinderen (7 t/m 17 jaar) en volwassenen
(18 jaar en ouder).

Tarieven kinderen (7 t/m 17 jaar)

- automatische betaling € 54 per maand

- Extra les/buitenrit per uur € 13,50 ( of 1 inhaalles)
- Vrij rijden € 13,50 (of 1 inhaalles)

- Lease pony € 162,- per maand
4 x per week rijden
3 x in de week les en op zondag vrij rijden.
(lease wordt altijd per 6 maanden afgesproken).

Priveles per uur:
1 ruiter € 37,50
2 ruiters € 27,50 p.p.
Half uur priveles € 18,75

kennismakingspakket:
4 privelessen van een half uur, waarvan een half uur les in omgang en verzorging
€ 65,-

-voltige 1 x per week 1 uur les
€ 25,- per maand

Tarieven volwassenen (18 jaar en ouder)

automatische betaling € 65,- per maand

- Extra les/buitenrit per uur € 15,50 ( of 1 inhaalles)
- Vrij rijden € 15,50 ( of 1 inhaalles)

Lease paard
4 x per week € 195,- per maand,
(lease wordt altijd per 6 maanden afgesproken).
3 x in de week les en op zondag vrij rijden.

Priveles per uur:
1 ruiter € 42,50
2 ruiters € 30 p.p.
Half uur priveles € 21,25

kennismakingspakket:
4 privelessen van een half uur, waarvan een half uur les in omgang en verzorging
€ 80,-

Inhaallessen, buitenritten, vrijrijden, lease en privelessen kunnen alleen persoonlijk met de instructeurs worden afgesproken.

Betaling:
Onze lessen worden maandelijks automatisch geincasseerd.
U machtigt ons om maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven .
Voor onze algemene voorwaarden klikt u hier.

bij vragen over uw betalingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen.


Beeindigen:
Om uw lessen te beeindigen stuurt u een email naar info@stfrans.com. Hierin dient u uw naam, telefoonnummer, uw lesdag en tijd te vermelden. Wij stellen het erg op prijs als u ons ook de rede vermeld.
Wij sturen u altijd een bevestiging van uw opzegging terug.
Heeft u vragen over betalingen, de algemene bepalingen of een opzegging dan kunt u contact opnemen met Niek.

 

HOME